Elektriciteit Info

Zelfs dàt...

Elektriciteit zit overal, en die weg gaat niet meer terug.

Onze auto zit vol elektronica, het hele huis zit vol met kabels voor internet en domotica - en er zijn tegenwoordig zelfs mensen die elektronisch roken om de impact van hun nicotineverslaving te verminderen. In àlles zit vandaag een batterij. Leer er maar mee leven!

Elektriciteit, de dodelijke gevolgen

Op mijn website heb je al heel wat info gekregen over elektriciteit. Zo wil ik je ook bewust maken van de gevaren. Je weet het wellicht; elektriciteit heeft een gevaarlijk en soms wel dodelijk kantje. Daarom is het niet onbelangrijk deze pagina goed door te nemen. En al zeker als je onbezonnen begint om te gaan met elektriciteit!

Menselijke gevaren: elektrocutie

geĆ«lektrokuteerdWeetje: het menselijke lichaam bestaat voor zo’n 65 % uit water. Dat maakt dat ons lichaam geleidend is voor stroom. Oppassen geblazen, dus! En laten we al meteen een misverstand de wereld uit helpen: het aantal Volt heeft geen effect op de dodelijkheid: zo zijn er tasers op de markt met meer dan 1,8 miljoen volt waarvan je een schok echt wel overleeft. Maar een stroomsterkte van 0,100 A – wat op zich helemaal niet overdreven veel is – kan wel voor een dodelijke afloop zorgen. Zo veroorzaken de elektrische spanningen bijvoorbeeld hartverlammingen en bovendien kan ook de ademhaling stilvallen. Hieruit kan je afleiden dat hoe groter de stroomsterkte is, hoe erger de gevolgen voor het lichaam zijn. Ja, elektrocutie is geen lachertje. En hoe kleiner de weerstand – van ons lichaam weliswaar – hoe groter het gevaar. De weerstand verschilt van persoon tot persoon, maar ook de omgevingsfactoren en andere omstandigheden spelen een belangrijke rol. Om het even zwart-wit te illustreren: een droge vinger aan het stopcontact is geen enkel probleem. Maar een vochtige hand, daarentegen …

Soorten elektrocutie

Een persoon kan op twee manieren worden geëlektrocuteerd:

a)    Rechtstreekse aanraking

Soms loop je met open ogen in je eigen ongeluk. Dat kan wanneer je bijvoorbeeld een snoer aanraakt waarvan de isolatie stuk is. Het gaat dus om een stroomvoerende draad die je aanraakt, waardoor de stroom zich een weg baant naar het lichaam.

b)    Onrechtstreekse aanraking

Wanneer je onrechtstreeks wordt geëlektrocuteerd, gebeurt dit waarschijnlijk doordat je een defect elektrisch toestel hebt aangeraakt. Ook dit is sneller gebeurd dan je zou denken. Vaak zijn toestellen inwendig stuk, waardoor er op het eerste zicht niets mis is. Maar wanneer je dergelijke elektrische apparatuur aanraakt, kan het erg fout aflopen. Loodgieters zijn hiervoor altijd op hun hoede – volgens Pieter van loodgieterijbedrijf AVS in Lier is het zeker in oudere woningen iets waar ze rekening mee houden.