Elektriciteit Info

Zelfs dàt...

Elektriciteit zit overal, en die weg gaat niet meer terug.

Onze auto zit vol elektronica, het hele huis zit vol met kabels voor internet en domotica - en er zijn tegenwoordig zelfs mensen die elektronisch roken om de impact van hun nicotineverslaving te verminderen. In àlles zit vandaag een batterij. Leer er maar mee leven!

Elektriciteit, de grootheden in mensentaal

Er zijn tamelijk wat mensen die denken dat elektriciteit een complexe wetenschap is. Ja, er komt een technische kant bij kijken. En toch kan het algemene eenvoudig worden verklaard. Laten we het samen even overlopen.

Stroomsterkte: de kern

hoogspanningKernwoord nummer één: de stroomsterkte. Dat kan je simpelweg verklaren als het aantal elektronen dat per seconde doorheen een geleider stroomt. Wie het zich visueel wil voorstellen: vergelijk het met water dat door een buis vloeit. Stroomsterkte wordt uitgedrukt in Ampère “A” en voorgesteld via het symbool “I”. Wanneer je dus leest dat I = 10 A, is de eigenlijke betekenis hiervan dat de stroomsterkte 10 Ampère is.

Spanning: de kracht

De spanning omschrijven we als de kracht waarmee de elektronen zich doorheen de geleider begeven. De elektrische spanning is dus eigenlijk de druk die je behoeft om elektrische stroom op te wekken. Zoals je misschien wel weet, wordt spanning uitgedrukt en gemeten in de eenheid Volt.  Daarbij gebruik je het symbool “U”.

Weerstand of resistant?

De weerstand, ook wel resistantie genoemd, is een elektrische eigenschap die bepaalde materialen hebben om de doorgang van elektrische stroom te verhinderen. Met andere woorden, wanneer er stroom door een elektrische stroomkring vloeit, krijgt die te maken met enige weerstand. Om het begrip weerstand voor te stellen, wordt het symbool “R” gebruikt. De eenheid heeft de benaming ‘Ohm’.

Watt is het vermogen?

Het vermogen is de elektrische energie per tijdseenheid. Om het vermogen te bekomen, vermenigvuldig je de Ampère met Volt. Het symbool voor het vermogen is de letter “P”. En de gebruikte eenheid? Dat is Watt, natuurlijk!