Elektriciteit Info

Zelfs dàt...

Elektriciteit zit overal, en die weg gaat niet meer terug.

Onze auto zit vol elektronica, het hele huis zit vol met kabels voor internet en domotica - en er zijn tegenwoordig zelfs mensen die elektronisch roken om de impact van hun nicotineverslaving te verminderen. In àlles zit vandaag een batterij. Leer er maar mee leven!

Elektriciteit, wat is dat nu juist?

Op deze pagina vind je een mooie geschiedenis over de evolutie van elektriciteit. Maar elektriciteit, wat is dat nu concreet? Wat doet het? En hoe wordt het opgewekt?

Wetenschappelijke definitie

stopcontactElektriciteit kan je definiëren als de verplaatsing van elektrische lading door bewegende elektronen (of ionen). Elektronen kenmerken zich door hun kleine negatieve lading; ze dragen trouwens de negatieve lading van een atoom.

Hoe elektriciteit opwekken?

Er zijn heel wat manieren om stroom op te wekken. Zo heb je kernenergie. Dit type energie wordt opgewekt door kernreacties. Het betreft atoomkernen. Kernergie wordt via kerncentrales omgezet in elektriciteit. Het gebruik van kernenergie zorgde eerder al voor heel wat spanning. Niet letterlijk, dan. Dergelijke discussies slepen al heel wat jaren aan, vanwege de gevaarlijke kant van kernenergie. Kijk zo maar naar Tsjernobyl en Fukushima Voor zowel mens als milieu. Ten tweede kan je ook fossiele brandstoffen verbranden.  Enkele voorbeelden van dit type brandstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Door deze te verbranden, komt een grote hoeveelheid warmte-energie vrij. Met deze energie kan stoom worden verkregen, welke via hoge druk elektriciteit kan genereren. Ook zonne-energie mag niet in het lijstje ontbreken. De benaming verklaart het al: het gaat hier om energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Er worden dan halfgeleiders gebruikt, die zonlicht kunnen omzetten in elektronen. Zo worden er vandaag de dag meerdere apparaten aangestuurd. Maar de meest gebruikte toepassing van zonne-energie is zonder enige twijfel het zonnepaneel.

Een andere energievorm is waterenergie. Deze gaat al eeuwen mee. Hoewel het vroeger eerder om watermolens ging, lijkt waterenergie vandaag afkomstig te zijn van grootschalige waterkrachtcentrales. Waterenergie kan je beschrijven als de energie die wordt vrijgegeven door waterkracht. Bovenstaande waterkrachtcentrales omvatten turbines die de kracht van stromend water in beweging zetten. Dit doet me ook denken aan windenergie.  Dit type energie zet bewegingsenergie van lucht om in elektriciteit. Het meest bekende toepassingsgebied hierbij, is overduidelijk de moderne windturbine.